تبلیغات
باور غلط عمومی بر این هست که طلاق صرفاً به جدایی خانـم و آقـا اطلاق می گـردد و به این علـت ، موقعی عدم آشتی زن و شوهر با یکدیگر، مشکلی بابت طی مرحلـه ها طلاق وجود ندارد. ولی آنچه طلاق را با جـدال های جدی مواجه می نماید، منافع مشترکی هست که در اثر زندگـی مشترک برای خانـم و آقـا تهیه شده است. وجود فرزند مشترک، اشتراکات مالی و غیره از جمله این جـدال ها می باشد. جدای از این ، زندگـی مشترک حقوقی را برای هر دو شخـص به زمینه زن تهیه می کند که معـمولاً زن و شوهر به علـت نداشتن آگاهی از این حقوق، آنان را نادیده می گیرند. وکیل طلاق با اشراف به این مسائل، مثل اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه نفقه قبلی و غیره سهم عمده ای در احقاق حقوق زوجه دارد، به صورتی که وی مجبور نباشد به جز خسارات عاطفی ناشی از جدایی، خسارات دیگری را متحمل گردد.

نقش وکیل طلاق در جریـان محاکمه پرونده

جریـان طلاق از دو وهله تشکیل می گردد: تصمیم به طلاق و ممانعـت از تضییع حقوق در جریـان طلاق. آنچه وکیل طلاق در آن نقش دارد، ممانعـت از ضایع شدن حقوق هر یک از دو طرف در جریـان طلاق و بعد از آن است. هرچند بطور قطع وکیل وظیفه عرضه مشاوره و راهنمایی در حوزه می بایست و نبایدهای جدایی یا ادامه زندگـی مشترک را ندارد و این امر در حیطه وظیفه های واحد مشاوره خانواده می باشد، ولی وی حق دارد برای عرضه راهنمایی های مناسـب تر و دنبال کردن اثر بخش تر پروسه طلاق، از همه چند و چون زندگـی مشترک و عـلت ها طلاق آگاهی داشته باشد. پس می بایست آگاه باشید هر موردی حتی کوچک و به ظاهر بی ارزش می بایست به اطلاع وکیل برسد. چون در محاکم قضایی، کوچکترین ادله نیز می توانند سریع دنبال کردن پرونده و افزوده شدن شانس موفقیت پرونده کمک نماید.

هزینه وکیل طلاق

درگیری های ذهنی در زمان ایجاد مساله خانوادگی و تصمیم به طلاق چنان دو طرف را احاطه می نماید که نمی توانند به مـوارد زیادتری بی اندیشند. یکـی از این مشکلاتی که خواهـد توانست به جریـان طلاق دامن بزند، هزینه دریـافت وکیل طلاق می باشد. برترین وکیل طلاق هیچ گاه موکل خود را با چنین چالشی روبرو نمی نماید. او با عرضه برترین مشاوره و پیشنهاد منطقی ترین هزینه ممکن، دغدغه هزینه وکیل را از وی دور می نماید. چون در صورت موفقیت پرونده، آنچه به دست می آید خیلی زیـادتر از هزینه صرف شده برای دریـافت وکیل ارزش دارد.

لزوم دریـافت وکیل طلاق

طلاق و جدایی، احتمالا یکـی از تلخ ترین اتفاقات زندگـی هر فردی باشد که موقعی عدم آشنایی به مرحلـه ها آن به مراتب مرارت مرتبه تر نیز می شـود. هرچند امر طلاق اتفاق خوشایندی نی باشد، ولی با سپردن این امر به وکیل مجرب، می توان از اضطراب ها و دشواری های آن کم کرد و در صورتیکه خانـم و شوهر راهی جز جدایی نداشته باشند، زودتر به سرانجام برسند. ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی نیز به توانایی دریـافت وکیل بوسیـله زن و شوهر برای امر طلاق اشاره کرده می باشد. خانـم و شوهر می بایست دقت داشته باشند که یک وکیل نمی تواند وکالت هر دو آنان را به شیوه همزمان قبول نماید و موقعی نیاز هر یک باید اقدام به دریـافت وکیل طلاق جداگانه نمایند.

خصوصیات گرفتن وکیل طلاق

هرچند طلاق از جمله دعاوی حقوقی هست که در آن دریـافت وکیل برای اقامه اختلاف الزامی نمی باشد، ولی مسلماً گرفتن وکیل طلاق خصوصیت های بیشتری دارد به صورتی که هم اکنون ناظـر طرح و دنبال کردن معـمولاً دعاوی طلاق در محکمه های خانواده بوسیـله وکیل پایه یک دادگستری انجام می گردد. بعضـی از خصوصیت های دریـافت وکیل در جریـان طلاق توافقی به شیوه پایین می باشد:

چنان چه که خانـم و شوهر اقدام به اختیار وکیل نمایند، نیازی به حضور در مرحلـه ها محاکمه ندارند.
بیشتر اشخـاص تا کنون در مراجع قضایی حضور نیافته و به مرحلـه ها آن آشنایی ندارند. پس مناسـب تر هست برای پیش برد مناسـب تر پرونده خود از کمک یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه بهره بگیرند.
شانس دارد دو طرف دعوا به باعث شغل و موقعیت خود، علاقه ای به حضور در مراجع قضایی نداشته باشند. پس با دریـافت وکیل، همه مرحلـه ها می تواند بوسیـله وی سپری شود.
نکته های با ارزش در مـورد گزینش وکیل طلاق

احتمالا نخست، گزینش برترین وکیل طلاق مساله باشد، ولی با کمی پرس و جو و مشاهده لیست پرونده های کاری موفق وکیل مورد نظـر خود، خواهید توانست با اطمینان برترین وکیل طلاق را گزینش نمایید. در گزینش وکیل طلاق، چند نکته الزامی هست که به آنان اشاره خواهیم کرد.

قطعا به تخصص وکیل کاندید خود برای گزینش دقت نمایید. با دقت به مقوله دعوای خود، اقدام به گزینش وکیلی نمایید که تخصص طلاق و کارها حقوقی خانواده داشته باشد.
قبل از گزینش نهایی وکیل قطعا با چند شخـص از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره نمایید. توانایی برقراری رابطه به جهت شرح مقوله با وکیل خیلی اهمیت دارد. وکیلی را گزینش نمایید که بتوانید با آسانـی مسائل خود را با وی در میـان بگذارید.
از عرضه اطلاعات به وکیل و مشاور حقوقی خود هراسی نداشته باشید. وی حق دارد برای عرضه خدمات بهتر، هرگونه اطلاعات مورد نیاز را بداند.
دربـاره بودجه و درآمد و هزینه های خود به وکیل طلاق توضیح دهید. در بیشتر نکات ، اطلاع از میزان دارایی های مشترک و دارایی های فردی برای نکات ی چون مهریه و غیره به وکیل کمک می کند.
به مؤسسات معتبر حقوقی رجوع نمایید. سابقه و رضایت مراجعین و تعداد پرونده های موفق، از عوامل ارزش گذاری یک مؤسسه حقوقی معتبر می باشد.
وکالت در طلاق و چند نکته دربـاره آن

۱- گرفتن وکالت خانـم در طلاق از آقـا به دو شیوه میسر هست یا به شیوه شرط ضمن عقد نکاح که در مدرک پیوند درج می گـردد و یا به شیوه رجوع به دفترخانه اسناد رسمی و دریـافت وکالت در طلاق از زوج. چنان چه زوج بیرون از کشور باشد اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالت نامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران نیز می باشد.

۲- چنان چه وکالت در طلاق به شیوه شرط ضمناً عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد پیوند دائم، قراردادی ضـروری هست وکالت مذکور قابل عزل نمی بـاشد به عبارت دیگر آقـا (موکل) نمی تواند خانـم (وکیل) را عزل نماید.

۳- چنان چه وکالت در طلاق پـس از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا فـرد دیگری داده گـردد از طرف مرد قابل عزل می باشد. مگر اینکه مدت داشته باشد و تا مدت معیـن آقا حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا اینکه ضمناً عقد لازمی وکالت دریـافت شده باشد. رایـج هست که در خود وکالت در طلاق، توانایی عزل و یا نداشتن عزل و یا مدت آن را درج می نمایـند.

۴- دارا بودن وکالت طلاق یا همـان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از طرف آقا به خانـم به منزله این نمی بـاشد که آقـا دیگر نمی تواند همسـرش را طلاق بدهد.

۵- آقـا خواهـد توانست وکالت در طلاق را به غیر از همسـرش نیز واگذار نماید فرض نمایید مردی مقیم بیرون از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده ، وکالت برای طلاق همسـرش را می دهد.

۶- هیچکس از جمله خانمی که از آقـا وکالت در طلاق دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر فردی خواهـد توانست در محکمه وکالت نماید که وکیل دادگستری باشد. در وکالت در طلاقی که برای مثال خانم از شوهر دارد، برای طلاق می بایست از طریق گزینش وکیل دادگستری برای همسـر اقدام نماید. در این راستا خانـم به استناد وکالتنامه طلاق به وکیل دادگستری رجوع می نماید و بر حسب حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل گزینش می نماید و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می گردد.

۷- کامل بودن متن وکالت در طلاق خیلی ارزش دارد و متاسفانه بیشتر وکالت در طلاق های که دفاتر اسناد رسمی بهره گیری می گـردد ناقص می باشند . ولی از تمام بدتر شرط وکالت در طلاقی هست که زوج به زوجه در مدرک پیوندمی دهد غالب آن ها حاوی مساله می باشند. توصیه می گـردد در این زمینه با وکیل مجرب طلاق مشـورت نمایید. در اینجا دو نمونه کامل وکالت در طلاق با مهریه و بدون مهریه در اختیار شما گذاشته شده می باشد.

۸- در زمینه مرحلـه ها طلاق و روش طلاق با وکالت در طلاق مناسـب تر هست که به لینک آبی رنگ متمایز شده رجوع نمایید.

۹- برای اطلاع از هزینه های طلاق با وکالت بوسیـله وکیل با شماره تلفن های زیـر متن ارتباط حاصل نمایید.

۱۰- مدت وقـت طلاق با حق طلاق زوجه و وکالت طلاق زوجه، همـان مدت وقـت طلاق توافقی می باشد. مگر این که در حدود اختیارات وکالت در اسقاط حق تجدید نظـر و فرجام خواهی نباشد که در این صورت ۴۴ روز بعد از ابلاغ رای توانایی ثبت طلاق وجود دارد.

متأسفانه آمار طلاق در سـال ‌های گذشته‌ی ایران رو به افزوده شدن بوده است؛ به طوری که گفته می‌ شود در سـال ۱۳۹۵، روزانه حدود ۴۰۰ طلاق در کشور ثبت می ‌شود و حتی در بعضـی شهر های ایران، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، تا ۶۰ مورد طلاق نیز ثبت شده می باشد. گفتنی هست همگام با افزوده شدن میزان طلاق، میزان پیوند نیز سیر نزولی داشته است.

به هر حال همـان طور که گفته شد، طلاق یکـی از راه‌ های قانونی اتمام رابطه‌ی پیوند هست که موقعی گزینش آن، بهره گیری از وکیل طلاق می ‌تواند دست یابی موکلین را به حقوق قانونی خود تسهیل نماید. مباحث حقوقی طلاق زیاد هست و نه فقط اصل طلاق، بلکه مدت وقـت بعد از آن نیز شانس دارد مشمول بعضـی احکام قانونی قرار گیرد. در واقع با انتهـا پیدا کردن ازدواج، اصولاً آثار و احکام آن در مورد تعهدات متقابل دو طرف نسبت به همدیـگر نیز انتهـا می ‌یابد؛ هر چند شانس دارد که بعضـی احکام تا مدت کوتاهی پـس از آن ادامه یابد که از جمله‌ی آن، بحث وظیفه ی شوهر به دادن نفقه در مدت عده ی همسـر هست که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
باید گفت که وکیل طلاق هم می ‌تواند در امر طلاق موکل خویش باشد و طلاق را به وکالت از وی اجرا نماید و هم می ‌تواند در محکمه ، به دفاع از حق موکل خویش در امر طلاق بپردازد. فکر غالب از وکیل طلاق، همـان مورد دومی وانجام دفاع در محکمه و دنبال کردن امور طلاق می باشد. وظیفه‌ی وکیل طلاق محدود به شوهر یا همسـر نمی بـاشد و در هر دو مورد می ‌تواند به انجام وظیفه های خود پرداخت نماید . اما می بایست گفت که هر وکیل دادگستری با هر تخصصی، اجازه‌ی وکالت به عنوان وکیل طلاق در دعاوی را دارد؛ ولی بعضـی از وکلا به شیوه تخصصی به کارها حقوقی خانواده می ‌پردازند و از این رو بهره‌گیری از وکیل طلاق که کارشناس قوانین این حوزه است، می‌ تواند کارگشاتر باشد.

پیوند با آنکه یک امر مقدس و رابطه ای عاطفی میـان دو طرف می باشد، ولی از نظر حقوقی به عنوان یک قرارداد (عقد) به آن نگریسته می شـود. این عقد می توان به شیوه دائمی و مادام العمری یا به شیوه موقت و کوتاه مدت باشد.

پیوندیا همـان نکاح، یک عقد هست که با رضایت دو طرف واقع می‌ شود. اساساً همه عقود با رضایت دو طرف می ‌تواند انتهـا یابد؛ ولی در ازدواج، راه های انحلال عقد، محدود در نظـر گرفته شده ‌اند که در ادامه به آن می پردازیم. ازدواج تعهداتی را بر دو طرف بار می‌ نماید. مثلاً خانـم و شوهر مکلف به حسن معاشرت با همدیـگر می باشند؛ خانـم و شوهر می بایست در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود به همدیـگر کمک نمایند؛ در روابط خانـم و شوهر ریاست خانواده با شوهر هست و در عقد دائم نفقه‌ی خانـم به عهده شوهر می باشد. دربـاره نفقه و مهریه ذکر توضیحاتی اجمالی ضـروری می باشد. چرا که این مـوارد در بحث طلاق نیز مطرح می ‌شوند و از این رو در حوزه‌ی تخصص وکیل طلاق جای می ‌گیرند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۷ قبل از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha