تبلیغات
مطابق با ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که مقرر می دارد. (( کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی ازانحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا محکمه یا یکی از دوایر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد .

با دقت در مفاد ماده مشخص می شود که این جرم به این صورت محقق می شود که یک نفر به عنوان مثال مال متعلق به دیگری را به عنوان مال خود به شخص دیگری می فروشد ، حال این فروش به دو صورت ممکن است اتفاق بیافتد : یا عین ملک را به دیگری می فروشد ویا اینکه به عنوان مثال مالک ، ملک خود را به شخص دیگری اجاره می دهد سپس همان ملک را به شخص دیگری اجاره می دهد در این جا اصطلاحا می گویند انتقال منافع مال غیر محقق شده است . بنابراین فروش مال غیر در خصوص ملک به این صورت محقق می شود که شخصی بدون اینکه مالک عین و یا منفعت ملک باشد ، عین یا منفعت ملک را به شخص دیگری محقق نماید . با ید توجه داشت در فروش مال غیر در خصوص ملک اهمیتی ندارد که معاملات انجام شده به صورت رسمی و یا عادی باشد مهم عنصر سوء نیت در فروش مال غیر می باشد که در هر دو صورت قابل تصور است .

تفاوت فروش مال غیر یا پاره ای از جرایم مشابه در حکم کلاهبرداری :

۱-تبانی و معاوضه برای بردن مال غیر :

در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مطرح شده است . این جرم در خصوص اقامه دعوی صوری اشخاصی علیه یکدیگر به قصد بردن مال دیگری مطرح می شود که اشخاصی که به عنوان ثالث در دعوایی وارد می شوند یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم بر حکمی مستقیما اقامه دعوا نمایند و این ا قدامات ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا باشد ، مرتکب این جرم هستند.

اقامه دعوا بدون توجه به نتیجه حاصله از آن برای این جرم کافی است.


۲- معرفی مال دیگری به عوض مال خود :

این جرم در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مطرح شده است معمولا محکوم علیه ، مدیون ، ضامن یا کفیل مرتکب این جرم هستند. نتیجه حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد ، مثل این که مال در معرض حراج گداشته شده و فروخته شده باشد .

۳- کلاهبرداری در امور ثبتی :

می تواند در امور زیر مطرح شود :

الف – تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری : م ۱۰۵ قانون ثبت در خصوص شخصی مطرح می شود که تقاضای ثبت ملکی را می کند که قبلا دیگری انتقال داده است و حال تقاضای ثبت ان را می کند .

ب – انجام معامله معارض : بر اساس م ۱۱۷ قانون ثبت ، در صورتی که مالی در مرحله اول با سند عادی به شخص و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر صورت گیرد ، معامله معارض واقع شده است ——– مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال است.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Neginimanian1952 در یکشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۲۲ بعد از ظهر، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha